หน้าแรก
โปรโมชั่น
กล้องวงจรปิด
บทความ
ตัวอย่างผลงาน
ชำระเงิน
ติดต่อเรา
กล้องวงจรปิดนครปฐม
เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-8883507-8 มือถือ 081-700-4715
แฟกซ์ 02-888-3199
E-mail : krittiwit@gmail.com
Line id: mediasearch

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.034-306-500

ติดต่อเรา

อุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องที่ดีนั้นควรมีการเตรียมการไว้สำหรับการตรวจซ่อม โดยควรจะมีจุดสำหรับเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆของกล้อง โดยจะทำการติดตั้งและเชื่อมต่อ ภายใน Service Box โดยอุปกรณ์ต่างๆนั้น ก็ได้แก่

- Adaptor หรือ Power Supply สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กล้อง การเลือก Adaptor หรือ Power Supply นั้นมีหลักการดังนี้คือ แรงดันไฟฟ้า (Voltage : Vมีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ให้ตรงกับความต้องการของกล้อง กระแสไฟฟ้า (Current : I ) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Amp) มากพอกับที่กล้องต้องการ

- Fiber Converter สำหรับแปลงสัญญาณแสงเพื่อส่งภาพไปยังห้องควบคุมในกรณีที่มีระยะทางไกลกันมากๆ

- Surge Protection สำหรับป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ จากฟ้าผ่า

- Circuit Breaker สำหรับควบคุมเพื่อมิให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจร หรือการใช้ไฟเกิน

- UPS หรือ Uninterruptible Power Supply หรือ เครื่องจ่ายไฟสำรอง

อุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก แต่หากเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นก็จะดูง่าย และจะส่งผลให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพและคงทน

ในการติดกล้อง Fixed ใน Housing การติดตั้งที่ดีนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ

- ท่อสำหรับร้อยสายจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายสัญญาณภาพ เช่นสาย Coaxial และ สาย LAN ควรแยกออกจากันเพื่อป้องกันการรบกวนที่เกิดจากไฟฟ้า

- มีความทนทาน มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่นความชื้น ความร้อน ฝุ่นละออง การกระทบกระแทกต่างๆเป็นต้น

หลังจากที่เราติดตั้งกล้องลงใน Housing จากนั้นจึงต่อสายสัญญาณและสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการปรับภาพให้ได้มุมมอง และความคมชัดที่ต้องการแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปรับตำแหน่ง ซึ่งในที่นี้ก็คือการหมุนซาย-ขวา และก้มเงย เพื่อให้ทิศทางการมองของกล้องดีขึ้น

การติดตั้งกล้องบนอาคารสถานที่ หรือ สิ่งปลูกสร้าง และเสาสำหรับการติดตั้งกล้อง ในการติดตั้งกล้องนั้น เราสามารถใช้ อาคารสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เป็นสถานที่ติดตั้งได้ และบางครั้ง หากต้องการติดตั้งกล้องในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยในการยึดเกานั้น เราสามารถตั้งเสาสำหรับติดตั้งกล้องก็ได้ การติดตั้งกล้องไว้ใต้เพดานนั้น เรามักจะใช้กล้องแบบโดม ซึ่งมีสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนอกจากการจับยึดให้แน่นเพื่อกันตกแล้ว ก็คือ ไม่ควรวาง Adaptor หรือ Power Supply ไว้ใต้เพดาน เพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้ ควรวางไว้ใน Service Box รวมถึงการเชื่อมต่อสายต่างๆ เราไม่ควรจะทำบนฝ้า หากเกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้น เราก็สามารถที่จะเปิดฝาออกและตรวจซ่อมได้โดยง่าย

หน้าหลัก 

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด กับลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่ กล้องวงจรปิดนครปฐม โทร. 081-700-4715,089-203-1737 หรือ 034-306-500 www.กล้องวงจรปิดนครปฐม.com

ติดต่อฝ่ายขาย
034-306-500, 084-118-8766
---TOP---

CCTVBANGKOK | MEDIA SEARCH CO.,LTD. | กล้องวงจรปิดสมุทรสงคราม | กล้องวงจรปิดนนทบุรี | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซด์ | ทะเบียน ภ.พ. 20 |